Меню
Меню

Начини на доставка

Поръчки направени до 14.00 часа се доставят в рамките на следващия работен ден за София. За доставки извън София, срокът е по предварително съгласуван с Клиента график съгласно логистичната карта на Форсървис ООД.

Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

 • за град София - безплатно за поръчка над 50.00 лв., а за под 50.00 лв. - доставката е 5 лв. (цените са с ДДС)
 • При поръчки над 300 лв. с ДДС  (без копирна и принтерна хартия), доставката е безплатна за територията на Република България.
 • За всички останали доставката е за сметка на клиента по тарифите на куриера.

 Стандартната доставка на мебели се извършва до партер на посочения адрес.
Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане както следва:

 • При отсъствие на товарен асансьор: 12 лв. с ДДС за всяко ниво на сградата;
 • При наличие на товарен асансьор: 12 лв. с ДДС

Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на клиента. Пример за такива продукти са мебелите, когато са по поръчка или трябва да се направи внос от чужбина. В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.


Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Officeneed се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през формата за рекламации в сайта www.officeneed.eu.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Officeneed, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 • за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
 • за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката; 

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Officeneed и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: София 1309, ж.к. Зона Б-18, бг. 1, вх. А.  Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Officeneed е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. 

„Форсървис” ООД полага грижа информацията в Officeneed да се поддържа винаги вярна и актуална.
„Форсървис” ООД не гарантира, че достъпът до Officeneed ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Форсървис” ООД.

„Форсървис” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Officeneed  , както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Форсървис” ООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Форсървис” ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Форсървис” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

„Форсървис” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Форсървис” ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти. 

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.officeneed.eu се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Настоящите Общи условия са в сила от 01 Ноември 2012 г. „Форсървис” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.officeneed.eu, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: София 1309, ж.к. Зона Б-18, бг. 1, вх. А или на имейл: [email protected]. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Форсървис” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки